Vad Jag Erbjuder

             FÖRELÄSNING


Ökad Måluppfyllelse och Välmående i din verksamhet? - Jag har verktygen!

I min föreläsning berättar jag om hur det är att vara mamma till ett speciellt barn och hur jag använder Tydliggörande pedagogik och Yoga som verktyg till ökad måluppfyllelse och välmående.


Jag skräddarsyr även föreläsningar utifrån era önskemål.


               WORKSHOP


Vill du implementera konceptet Yoga med Natali i din verksamhet?

Boka en workshop med mig! 

Ni kommer lära er grunderna i hur man arbetar med Yoga som verktyg i er verksamhet.


Kontakta mig för pris och ytterligare information.